Uwaga! Harmonogram ma służyć jedynie ogólnej orientacji w zaplanowanym przebiegu Turnieju. Ze względu na wiele nieprzewidywalnych czynników i zdarzeń podczas imprezy, może dojść do zmian i przesunięć w czasie.

13:00 Otwarcie szatni i punktu rejestracji zawodników
14:00 Otwarcie Turnieju
14:10 Kata / Formy & Grand Champion / Best Team
16:00 Softstick / Tor sprawnościowy
18:00 Zakończenie Turnieju

Do pobrania: Orientacyjny plan turnieju (wersja: 06-12-2019 14:22)